• Chi đoàn Cán bộ - giáo viên Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tham dự lớp “TẬP HUẤN KIẾN THỨC – KỸ NĂNG PCCC NĂM 2020”
Chi đoàn Cán bộ - giáo viên Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tham dự lớp “TẬP HUẤN KIẾN THỨC – KỸ NĂNG PCCC NĂM 2020”

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-CĐKTKT ngày 07/7/2020 của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2020
Ngày 23/7/2020 Chi đoàn Cán bộ - giáo viên Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tham dự lớp “TẬP HUẤN KIẾN THỨC – KỸ NĂNG PCCC NĂM 2020”
Qua buổi tập huấn, cán bộ giáo viên nhà trường được:
- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy nổ qua đó nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy, chữa cháy.
- Chủ động phòng ngừa, biết cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, hạn chế thiệt hại gây ra do cháy, nổ.
- Diễn tập phương án PCCC, CNCH tại chỗ: sử dụng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy, di chuyển khỏi khu vực có cháy, cứu hộ các nạn nhân đám cháy…

                                                                                                                                                     TXĐ