• Lễ kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Lễ kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
File đính kèm: Kết nạp 2.jpg

Thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/TWĐTN-BTC ngày 30/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, sáng ngày 26/3/2021 Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã tổ chức Lễ kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho 28 thanh niên ưu tú của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới nhằm mục đích giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho Thanh niên, đội viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời, tạo cơ hội cho các bạn Thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sau thời gian tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dựa trên đơn xin vào Đoản, kết quả của lớp học cảm tình Đoàn và biên bản họp của Liên chi đoàn Khoa, Ban thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã chuẩn y kết nạp đoàn cho 28 thanh niên ưu tú có đơn xin được kết nạp vào hàng ngũ của Đoàn.

Đây là hoạt động thiết thực giới thiệu những thanh niên ưu tú để tiếp rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ kế thừa cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/3/2021).

Xuân Đào