• Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu - Nhiệm kỳ 2019 - 2022
Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu - Nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 13 đồng chí. Tại Hội nghị BCH lần thứ I đã bầu ra Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 05 đồng chí, 01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư, và 02 đồng chí Uỷ ban kiểm tra Đoàn trường. Danh sách gồm:

Danh sách Ban Thường vụ Đoàn trường, Nhiệm kỳ 2019 - 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn trường, Nhiệm kỳ 2019 - 2022

TIN LIÊN QUAN.