• HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022

Sáng ngày 20/4/2022, tại Thư viện trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, BCH Đoàn trường tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022, với sự tham gia của hơn 40 học sinh, sinh viên.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất gồm: Trưng bày, triển lãm sách; xếp sách nghệ thuật; gian trưng bày, giới thiệu sách và xếp sách nghệ thuật của các nhà xuất bản.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN và học sinh, sinh viên về giá trị, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, góp phần phát triển tư duy, giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người. Ngoài ra thông qua hoạt động nhằm đưa phong trào đọc sách, báo trở thành thành nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam trong thời kỳ mới nói chung và giúp cho các em đến với sách, hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu hội nhập; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Một số hình ảnh của hoạt động:

TXĐ