• ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM HỌC 2021-2022
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM HỌC 2021-2022

Mục đích chính của lớp học là bồi dưỡng cho những thanh niên tiên tiến có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nâng cao vai trò của tổ chức đoàn trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới và khơi dậy niềm tự hào, vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Phát biểu khai mạc, Đồng chí Trần Xuân Đào - Phó Bí thư Đoàn trường đã nêu rõ những yêu cầu và quy định của lớp học. Kết quả học tập của lớp học là một trong những điều kiện để xem xét kết nạp đoàn viên, trên cơ sở chương trình đã học thanh niên tiên tiến trong lớp học cần nghiêm túc, tích cực rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức phấn đấu để trở thành đoàn viên của Đoàn THCS Hồ Chí Minh.

Nội dung chính của lớp học tập trung vào 3 vấn đề chính:

1. Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Giới thiệu về tổ chức Đoàn.

3. Tiêu chí và các yếu tố để trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lớp học diễn ra thành công với sự chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng cùng với cách truyền tải đầy hứng thú của các báo cáo viên: thầy Trương Đình Khoa (Trưởng phòng Công tác học sinh) và đồng chí Hà Văn Phục (Bí thư Đoàn trường), đa số thanh niên tham gia đều có ý thức, tích cực, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học. Hi vọng rằng thông qua buổi học này, những thanh niên tiên tiến sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình và sẽ trở thành những hạt giống tiêu biểu cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tương lai.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn năm học 2021-2022:

TXĐ